DiabetesProject Aalst

Burchtstraat 10 ingang 7 - 9300 Aalst
Telefoon: 053 41 97 24
E-mail : diabetes@zorgtrajectenaalst.be
Volg het DPA op Facebook

Regionaal diabeteshuis waar een team van gespecialiseerde educatoren, onder coördinatie van de behandelende huisarts, de zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2 behartigt.