STREEFDOELEN

individueel te bepalen, rekening houdend met gezondheidsrisico, veiligheid (hypoglycemie), co-morbiditeit, levensprognose

levensstijl: zie educatie/leefstijlinterventie

HbA1c: (conversie naar mmol/mol: klik hier)
   doseer om de 3 à 4 maanden (motivatie voor patiënt + houvast voor behandeling)
   streefdoel < 7%
     < 6.5% als fysisch jong, zonder comorbiditeit, en haalbaar zonder hypoglycemie
     < 7.5 à 8% als fysisch oud, comorbiditeit, gevaar voor hypoglycemie
   pas op voor vals hoge of lage HbA1c bepaling (klik hier)

glycemie:
   voor de maaltijd 70-100 mg/dl, hoger bij hoger HbA1c doel

bloeddruk
   < 140/90 mmHg

lipiden:
   doseer om de 6-12 maanden
   bereken LDL = totale CH - HDL - TG /5 (formule enkel gebruiken als nuchter en als TG < 400 mg/dl)
   streefdoel LDL < 100 mg/dl, in secundaire preventie of bij nefropathie (vanaf microalbuminurie) < 70 mg/dl.
   als LDL niet kan berekend worden, gebruik dan nonHDL CH = totale CH - HDL. Ligt ong. 30 mg/dl hoger dan LDL, dus streefdoel < 130 (< 100 in secundaire preventie of bij nefropathie)