insulineschema met prandiale insuline

Intensifieer de behandeling verder als de streefwaarden van HbA1c niet bereikt kunnen worden met combinatie van orale antidiabetica en GLP1 analoog en/of basale insuline

Dit kan
1. door overschakeling naar 2 insuline injecties met voorgemengde insulines, te injecteren voor ontbijt en avondmaal
2. of door overschakeling naar een basaal-bolusschema (4 injecties) met snelwerkende insuline voor de maaltijden en basale insuline voor het slapengaan (bij gebruik van het 24u werkende glargine kan de basale insuline ook op andere momenten toegediend worden)

De keuze hangt af van praktische factoren (2 injecties zijn makkelijker te organiseren dan 4) en van de stabiliteit van de glycemieregeling. Bij patiënten met erg schommelende glycemieën met wisselende voedingsinname en/of wisselende beweging geeft een basaal-bolusschema meer mogelijkheden voor acute insulinedosisaanpassingen (met een afgesproken insuline aanpasschema). Overleg met de endocrinoloog

Overschakeling naar complexere insulineschema’s vraagt uitgebreide educatie van patiënt en/of van de mantelzorgers. Bij 2 injecties kan dit geregeld worden via het zorgtraject diabetes, bij basaal-bolusschema via de diabetesconventie. Het zorgtraject diabetes geeft recht op 25 glucoseteststrips per maand, de diabetesconventie op 120 glucoseteststrips per maand