positieve microalbuminurie

Interpretatie:

negatief

microalbuminurie

macroalbuminurie

 

<30

30 - 300

> 300

mg/g creatinine
Sluit vals positieve resultaten uit: urineweginfectie, menstruatie, koorts, fysieke inspanning juist ervoor.
Kan fluctueren → bevestig: pas zeker als minimum 2 keer op 3 verhoogd.

(Micro)albuminurie wijst op
  - zeer hoog cardiovasculair risico → beschouw als secundaire preventie
 

streefdoel bij microalbuminurie

hoe?

roken

STOP

evt. rookstopconsulent
bloeddruk

< 130/80 mm Hg

ACE-inhibitor of sartaan (zelfs zinvol bij normotensie), doorgaans combinatie met andere antihypertensiva nodig
LDL-Chol.

< 70 mg/dl

statine
  - verhoogd nierrisico
    + rem verdere achteruitgang af door goede glycemieregeling en strikte bloeddrukcontrole
    + vermijd nefrotoxische medicatie: geen NSAID, i.v. contrast (of goed voorbereiden met p.o. prehydratatie, en acetylcysteïne 600mg 2x2/d vanaf 2 dagen voor tot 2 dagen na onderzoek)