retinopathie


  - Rem verdere achteruitgang af door goede glycemieregeling, strikte bloeddrukcontrole (< 130/80 mm Hg) en rookstop
  - Antiaggregantia, orale antico: niet gecontraïndiceerd, zelfs niet bij oogbloedingen
  - Motiveer patiënt om de behandeling en de opvolging van de retinopathie vol te houden (vooral bij laserbehandeling haakt de patiënt vaak af: het geeft last, perifere visusdaling en nachtblindheid, maar is nodig om de centrale visus te vrijwaren): motiverende folder voor patiënt
  - Heroverweeg rijgeschiktheid: binoculaire visus moet min. 5/10 zijn (als lager: advies van oogarts)

Info-fiche patiënt over lasertherapie (nieuw venster, pdf-bestand).