hart- en vaatlijden

Verwijs naar cardioloog
Strikte cardiovasculaire preventie

  streefdoel bij hart- en vaatlijden hoe?
Roken STOP evt. rookstopconsulent
bloeddruk < 140/90 mm Hg ACE-inhibitor of sartaan, doorgaans combinatie met andere antihypertensiva nodig
LDL-Chol. < 70 mg/dl statine
Aspirine 80 à 100 mg/d contra-indicaties uitsluiten