Nuchter blijven

Oppassen met medicatie die hypoglycemie kan veroorzaken: sulfonylurea, insuline

Nuchter voor gastroscopie:
  - vragen dat het onderzoek zo vroeg mogelijk ‘s ochtends doorgaat
  - sulfonylurea en insuline wat later gebruiken, net voor het uitgesteld ontbijt
  - dosis van insuline licht verminderen (minder eetlust na onderzoek)

Nuchter voor coloscopie:
  - avond voordien vloeibare voeding: geen sulfonylurea, geen insuline
  - ‘s ochtends geen voeding: geen sulfonylurea, geen insuline
  - (bij hoge glycemie kan lage dosis insuline worden toegediend)
  - ‘s avonds na onderzoek wat minder eetlust: sulfonylureum gewone dosis, dosis van insuline licht verminderen

Bij type 1 diabetes:

INSULINE NIET STOPPEN (gevaar voor ketoacidose). BESPREKEN MET ENDOCRINOLOOG!

Onderzoeken waarbij de patiënt meerdere uren nuchter moet blijven (vb coloscopie) gebeuren best via daghospitalisatie.