Braken, weinig eetlust

Oppassen met medicatie die hypoglycemie kan veroorzaken: sulfonylurea, insuline:

Oppassen met metformine:

Bij type 1 diabetes:

INSULINE NIET STOPPEN!
Braken kan wijzen op ketoacidose. Onmiddellijk contact opnemen met diabetesteam.
BRAKEN = BELLEN!