DiabetesProject Aalst
Burchtstraat 10 bus 10
9300 Aalst
Telefoon: 053 733 160
diabetes@zorgtrajectenaalst.be