DiabetesProject Aalst

Leopoldlaan 44 - 9300 Aalst
Telefoon: 053 41 97 24
E-mail : diabetes@zorgtrajectenaalst.be

Zwangerschapsdiabetes

een niet te missen kans voor vroegdetectie en preventie!

Het Diabetesproject Aalst start een lokaal project rond opvolging van patiënten die zwangerschapsdiabetes doormaakten.


Om het nieuwe thema bekend te maken werd op 4 juni een bijscholing georganiseerd. De powerpoint hiervan vindt u hier.


Discloser:
Dit werkinstrument wil een praktische houvast geven voor de aanpak van follow-up na zwangerschapsdiabetes in de 1ste lijn. De behandelingsvoorstellen volgen de ‘evidence based’ richtlijnen zo veel mogelijk, maar hier en daar werden om praktische redenen ‘opinion based’ keuzes gemaakt. Voor evidence based richtlijnen verwijzen we naar de aanbeveling van Domus Medica/Vlaamse Diabetes Vereniging. Voor informatie over medicatie verwijzen we naar BCFI. De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor de behandelingskeuzes die zorgverleners op basis van deze diabeteswijzer maken.

U ziet geen menu? Ga dan naar www.zwangerschapsdiabetes.org.
Nog geen menu? Javascript dient geactiveerd te zijn.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd.
Reproductie, geheel of gedeeltelijk, enkel mits toestemming van de auteurs, zonder wijzigingen en met bronvermelding.
©2013 DiabetesProject Aalst