SGLT2-inhibitoren

"goede keuze bij de meeste type 2 diabetespatiënten, zeker bij hoog cardiovasculair risico of bij hartfalen"

werkingsmechanisme:
- remmen de renale tubulaire reabsorptie van glucose en natrium: induceren glucose, natrium, vocht- en calorieverlies via de urine. Verlagen de glycemie onafhankelijk van de bètacelactiviteit.

pro:
- geen significant risico op hypoglycemie
- gewichtsreductie, bloeddrukdaling
- gebruiksvriendelijk (in combinatie met metformine geen dosistitratie en geen glycemie zelfcontrole nodig)
- cardiovasculaire uitkomsttrials gunstig: minder hospitalisaties voor hartdecompensatie, afremming van de achteruitgang van de nierfunctie

contra:
- glycemiedalend effect verzwakt bij nierinsufficiëntie, maar nierbeschermend effect blijft
- risico op genitale schimmelinfectie en op orthostatisme (oppassen bij gelijktijdig gebruik van diuretica)

contra-indicaties:
- recidiverende genitale schimmelinfecties
- geen terugbetalng bij GFR < 60 ml/min. Het glycemieverlagend effect verzwakt. Maar toch zinvol, want remt verdere achteruitgang van de nierfunctie sterk af

hoe starten:
- terugbetalingsvoorwaarden : zie BCFI of RIZIV (geen attest nodig bij ZTD, wel a posteriori controle mogelijk)!
- 1x per dag, inname onafhankelijk van maaltijd, beginnen aan laagste dosis, zo nodig verhogen

zelfcontrole:
- niet nodig, tenzij als gebruikt in combinatie met medicatie die hypoglycemie kan induceren: sulfonylurea, insuline

hoe reageren bij genitale schimmelinfectie:
- klassieke behandeling van schimmelinfectie (bvb. eenmalige inname van 150 mg fluconazol), SGLT2i doorgeven
- als te vaak hinderlijk recidief: SGLT2i definitief stoppen

info voor patiënt (nieuw venster, pdf-formaat)