cardiovasculaire preventie

Zeer belangrijk bij type 2 diabetes. Groter effect op cardiovasculaire uitkomst en mortaliteit dan glycemieregeling !

Levensstijl: zie educatie/leefstijlinterventie

Bloeddruk
  - streven naar <140/90 mmHg
  - ACE-inhibitor goede eerste keuze
  - meestal combinatietherapie nodig

Lipiden
  - streven naar LDL <100 mg/dl. Bij zeer hoog risico (cardiovasculaire voorgeschiedenis of nefropathie vanaf microalbuminurie) streven naar LDL <70 mg/dl
  - iedereen statine geven ! (tenzij intolerantie of in uitzonderlijk geval dat patiënt geen andere risicofactoren dan hyperglycemie heeft)
  - Ook bij hoge triglyceriden en/of laag HDL-cholesterol blijft de strategie gericht op een daling van het LDL-cholesterol met een statine. Enkel fibraat geven als risico op pancreatitis door hoge TG (vanaf >500 mg/dl)
  - bij onvoldoende effect van statine ezetimibe toevoegen
  - bij intolerantie voor statine: vervangen door ezetimibe

Mini-aspirine
  - bij zeer hoog risico (cardiovasculaire voorgeschiedenis of nefropathie vanaf microalbuminurie)
  - tenzij bij hoog bloedingsgevaar (oogbloedingen vormen geen contraïndicatie)

  primaire preventie,
geen nefropathie
secundaire preventie
of met nefropathie,
vanaf microalbuminurie
hoe?
gezonde voeding, beweging aanbevelen aanbevelen educatie
roken STOP STOP ev. rookstopconsulent
bloeddruk < 140/90 mm Hg < 140/90 mm Hg ACE-inhibitor eerste keuze
LDL-Chol.* <100 mg/dl,
steeds statine, tenzij als geen andere risicofactoren
<70 mg/dl,
steeds statine
statine eerste keuze
aspirine neen 80 à 100 mg/d contraïndicaties uitsluiten
* formule berekening LDL-Chol. = totale CH - HDL - TG /5 (enkel gebruiken als nuchter en als TG < 400 mg/dl)