achteruitgang nierfunctie en/of uitgesproken proteïnurie

Sluit andere oorzaken dan diabetische nefropathie uit: Echo nieren/blaas, urinesediment.
Verwijs naar nefroloog (zorgtraject nierinsufficiëntie vanaf protuïrie > 1g/dag of MDRD < 45ml/min.)

Ingekrompen nierfunctie wijst op :
  - zeer hoog cardiovasculair risico → beschouw als secundaire preventie
 

streefdoel bij verminderde nierfunctie

hoe?

roken

STOP

evt. rookstopconsulent
bloeddruk

< 130/80 mm Hg

ACE-inhibitor of sartaan, doorgaans combinatie met andere antihypertensiva nodig. Controle van de nierfunctie is noodzakelijk na enkele dagen.
LDL-Chol.

< 70 mg/dl

statine
aspirine

80 à 100 mg/d

contra-indicaties uitsluiten
(minder strikte BD en LDL streefdoelen bij dialyse, gezien geen bewijs van nut)

  - verhoogd nierrisico
    + rem verdere achteruitgang af door strikte bloeddrukcontrole
    + vermijd nefrotoxische medicatie: geen NSAID, i.v. contrast (als toch nodig: goed voorbereiden met i.v. prehydratatie, p.o. acetylcysteïne 600 mg 2x2/dag vanaf 2 dagen voor tot 2 dagen na onderzoek. Geen i.v. contrast bij MDRD < 30 ml/min.!)

Pas zo nodig dosering van medicatie aan, ook van orale antidiabetica:
  - MDRD < 50 ml/min.: stop gliptine, reduceer dosis van incretine mimeticum
  - MDRD < 30 ml/min.: stop metformine, ga bij gebruik van sulfonylurea over naar gliquidone of repaglinide, stop incretine mimeticum

Info-fiche voor de patiënt (nieuw venster, pdf-bestand)