Metformine

"eerste keuze bij meeste patiënten"

werkingsmechanisme:
- remt vrijstelling van glucose door de lever. Verlaagt de glycemie onafhankelijk van de bètacelactiviteit

pro/contra:
- geen significant risico op hypoglycemie, geen gewichtstoename, vertraagt de achteruitgang van de beta-celfunctie, bewezen effect op micro- en macrovasculaire complicaties, gebruiksvriendelijk (geen dosistitratie, geen glycemie zelfcontrole nodig), lange klinische ervaring, goedkoop
- vaak intolerantie, contra-indicaties

contra-indicaties:
- sterk verminderde nierfunctie: MDRD <30 ml/min
- voorzichtig bij matige nierinsufficiëntie (MDRD 30-60): max. dosis 2 à 3 x 500 mg/d, nierfunctie om de 3 maanden volgen
- ernstige hartdecompensatie met gevaar voor longoedeem
- ernstig pulmonair lijden met gevaar voor respiratoire insufficiëntie
- ernstige levercirrose
- STOP metformine (tijdelijk) in alle acute situaties en de avond voor i.v. contrastonderzoek! Pas vooral op bij braken en diarree, wegens gevaar voor plotse nierfunctieachteruitgang met lactaatacidose door stapelen van metformine

hoe starten:
- start met 500 mg 1-0-0 of 850 mg ½-0-0
- drijf langzaam op (wacht telkens minstens 3 dagen) tot 2 x 850 mg/d
(morbied obesen verdragen vaak 3x850mg per dag)
- bij intolerantie dosis reduceren en zo nodig stoppen

zelfcontrole:
- niet nodig, tenzij als gebruikt in combinatie met medicatie die hypoglycemie kan induceren: sulfonylurea, insuline

info voor patiënt (nieuw venster, pdf-bestand):
- inname tijdens of juist na de maaltijd.
- dosering + hoe opdrijven
- vaak wat gastro-intestinale hinder bij opstart. Als te uitgesproken of na enkele dagen niet beter: neem contact op met huisarts