DPP4-inhibitoren

"goede keuze bij patiënt met nierinsufficiëntie"

werkingsmechanisme:
remmen afbraak van GLP1 en geven zo glucose-afhankelijke stimulatie van insulinesecretie en remming van glucagon secretie en vertraagde maaglediging

pro:
- geen significant risico op hypoglycemie, geen gewichtstoename, goede tolerantie
- gebruiksvriendelijk (in combinatie met metformine geen dosistitratie en geen glycemie zelfcontrole nodig)

contra:
- cardiovasculaire uitkomsttrials neutraal, m.a.w. veilig, maar zonder extra gunstig effect

contra-indicaties:
- ernstige levercirrose
- voorgeschiedenis van pancreatitis

combinatie:
- kan met alle andere gecombineerd worden, behalve met GLP1-RA (want geen additief effect, werken op zelfde GLP1 systeem)
- geen terugbetaling als DPP4 na een SGLT2 inhibitor wordt gestart (hoewel het eerst opstarten van een SGLT2 inhibitor wetenschappelijk logischer is)

hoe starten:
- terugbetalingsvoorwaarden (geen attest nodig bij ZTD, wel a posteriori controle mogelijk)!
- meteen de maximale dosis geven, niet optitreren
- dosis aanpassen bij verminderde nierfunctie (tenzij bij linagliptine)
- inname onafhankelijk van maaltijd

zelfcontrole:
- niet nodig, tenzij als gebruikt in combinatie met medicatie die hypoglycemie kan induceren: sulfonylurea, insuline

info voor patiënt (nieuw venster, pdf-bestand)
- tijdstip van inname vrij te bepalen