sulfonylureum of glinide

"geen voorkeurskeuze meer"

werkingsmechanisme:
- stimulatie van insulinesecretie, ongeacht de glycemie

pro:
- lange klinische ervaring, goedkoop

contra:
- risico op hypoglycemie (meest uitgesproken bij mensen met slechte nierfunctie)
- geeft gewichtstoename
- versnelde achteruitgang van de bètacelfunctie
- niet gebruiksvriendelijk (dosistitratie, glycemie zelfcontrole nodig)
- bewezen effect op microvasculaire complicaties, maar geen effect op cardiovasculaire complicaties

contra-indicaties:
- pas op bij verminderde nierfunctie: MDRD < 30 ml/min (gebruik geen glibenclamide, glimepiride)
- ernstige levercirrose

combinatie:
- wordt meestal gestopt bij opstart van insuline

hoe starten:
- verwijs patiënt naar diabeteseducator voor aanleren van glycemie zelfcontrole
- begin product aan lage dosis
- titreer voorzichtig op, op basis van een zelfcontroledagcurve om de 1 à 2 weken (eventueel enkel meting voor ontbijt en avondmaal bij patiënten die de meting zelf niet kunnen uitvoeren)

info voor patiënt (nieuw venster, pdf-bestand):
- inname voor de maaltijd (bij de meeste producten)
- wat te doen bij hypoglycemie
- zelfcontrole aanraden