Basale insuline

pro:
- makkelijk titratieschema, gebruiksvriendelijk
- laag risico op hypoglycemie
- goedkoop

contra:
- gewichtstoename

contraïndicaties:
- HbA1c > 10%: dan zijn doorgaans meer insulineinjecties /d nodig

combinatie:
- kan gecombineerd worden met alle andere glycemie verlagende farmaca
- vaak wordt sulfonylureum/glinide gestopt bij start van insuline

hoe starten:
- verwijs patiënt naar diabeteseducator voor aanleren van glycemie zelfcontrole
- wacht eerst het effect van de educatie af: soms kan door aanpassing van de levensstijl de start van insuline nog een tijd uitgesteld worden
- glargine (Abasaglar®, Lantus ®) voorkeursproduct, want langer werkzaam en stabieler dan intermediaire insuline (Insulatard®, Humuline NPH®, Insuman Basal®) en kan om het even wanneer geïnjecteerd worden. Desgewenst kan de toediening (in het begin) door een thuisverpleegkundige gebeuren
- start aan 0,1 E/kg/d (dus 8E voor iemand van 80 kg)
- laat patiënt 3 nuchtere glycemiecontroles per week doen. Drijf de insulinedosis wekelijks met 2 tot 4 E/d op tot de laagste van de 3 nuchtere metingen rond 100 mg/dl ligt. Om een HbA1c waarde < 7.5% te bereiken, moet de nuchtere glycemie scherp worden ingesteld. Durf opdrijven: sommige patiënten hebben 60 E/d nodig !
- laat patiënt om de 2 weken een volledige zelfcontroledagcurve doen (metingen voor de 3 maaltijden en voor het slapengaan). Omdat de trage insuline lang doorwerkt is er kans dat de glycemie in de voor- of namiddag te veel daalt.

info voor patiënt (print uit)
  - orale antidiabetica verder nemen
  - zelfcontrole aanleren: meet 3x nuchter per week en doe 1 dagkurve per 2 weken
  - optitratieschema
  - wat te doen bij hypoglycemie