jaarlijkse controle / screening naar complicaties

(bij afwijkingen: zie behandeling van complicaties)

1x/j grondige anamnese, klinisch onderzoek (o.a. voeten), grote bloedname, microalbuminurie, oognazicht

niet vergeten en goed plannen !
  - het raster op blz. 4 van "Uw Diabeteswijzer" kan helpen (jaarlijks griepvaccin niet vergeten)
  - onderzoeken op voorhand laten doen, en nadien tijd nemen om ze grondig met patient te bespreken

grondige anamnese:
  - angor. Vaak silentieuze cardiale ischemie! Denk er aan bij plots ontstaan van dyspnoe, misselijkheid bij inspanning of plotse vermindering van de inspanningstolerantie
  - claudicatio
  - neuropatische pijnen in de onderste ledematen: tintelingen, pijnscheuten, branderig gevoel
  - sexuele dysfunctie: erectiestoornissen bij mannen, dyspareünie bij vrouwen
  - navragen roken

klinisch onderzoek:
  - bloeddruk
  - carotis: palpatie, auscultatie
  - hart: auscultatie, tekens van hartdecompensatie
  - voeten: zie risicokaart
  - inspuitplaatsen bij patiënten op injecties (lipodystrofie?)

uitgebreide bloedname: o.a. HbA1c, lipiden, nierfunctie

urine microalbumine/creatinine + sediment en kweek (sediment en kweek dienen om vals positieve resultaten uit te sluiten)

oogonderzoek door oogarts (verwittig patiënt dat hij niet zelf met de wagen mag rijden):
  - aanvraagformulier consult oogarts
  - info voor patiënt