bij vaststellen van complicatie

wat te doen bij

  - microalbuminurie
  - achteruitgang nierfunctie
  - retinopathie
  - verhoogd voetrisico, maar nog geen wonde
  - voetwonde
  - acute Charcot-voet = plots warme, hyperemische, gezwollen voetvoet
  - neuropatische pijnen
  - hart en bloedvaten
  - sexuele dysfunctie