GLP1-analogen

"betere keuze dan insuline bij obese patiënt met onvoldoende glycemiecontrole met orale middelen"

werkingsmechanisme:
- analoog van GLP1, dat glucose-afhankelijke stimulatie van insulinesecretie, remming van glucagon secretie, vertraagde maaglediging en verminderde eetlust geeft

pro:
- geen significant risico op hypoglycemie
- doorgaans belangrijke gewichtsreductie
- cardiovasculaire uitkomsttrials met liraglutide (Victoza®), dulaglutide (Trulicity®) en semaglutide (Ozempic®) gunstig: reduceren cardiovasculaire events
- gebruiksvriendelijk: slechts 1 injectie per week bij exenatide-LA (Bydureon®), dulaglutide (Trulicity®) en semaglutide (Ozempic®)

contra:
- duurder dan insuline
- neveneffecten: nausea, braken, darmrommelingen, vooral in de opstartfase

contra-indicaties:
- HbA1c > 10%: dan is meestal eerst insuline nodig (later kan eventueel een GLP1-analoog toegevoegd worden)
- voorzichtig bij verminderde nierfunctie: liefst niet gebruiken als <30 ml/min (gezien gevaar van deshydratatie bij braken)
- levercirrose
- diabetische gastroparese (vertraagt de maaglediging)
- voorgeschiedenis van pancreatitis

hoe starten:
- terugbetalingsvoorwaarden (geen attest nodig als ZTD, wel a posteriori controle mogelijk) !
- verwijs patiënt naar diabeteseducator voor aanleren van injectie en van glycemie zelfcontrole
- s.c. injectie
- desgewenst kan de toediening (in het begin) door een thuisverpleegkundige gebeuren
- praktisch zie tabel met dosering en aanpassing bij verminderde nierfunctie
- oppassen met hypoglycemie bij combinatie met sulfonylurea/gliniden of insuline: halveer of stop het sulfonylureum/glinide, reduceer de insulinedosis
- stop DPP4i (want geen additief effect, werkt op zelfde GLP1 systeem)
- geen terugbetaling in combinactie met SGLT2 inhibitor maar toch zinvolle combinatie. Overweeg verderzetting van de SGLT2 inhibitor buiten terugbetaling (kost ongeveer 45 euro per maand).
- opletten bij gebruik van perorale medicatie met een nauw therapeutisch venster (vb. orale antico)

- info voor patiënt (Byetta®, Victoza®, Lyxumia®, Bydureon®, Ozempic®, Trulicity® (nieuw venster, pdf-bestanden)):
- voorkom nausea/braken door trager te eten en de porties te halveren, zo nodig domperidon geven de eerste dagen
- halveer of stop het sulfonylureum, reduceer de insuline
- zelfcontrole aanleren: doorgaans volstaat 1 dagcurve per 2 weken
- wat te doen bij hypoglycemie