Glycemieaanpak

Stapsgewijs toevoegen van glucose verlagende medicatie
een te overwegen volgorde (aanpassing februari 2021)

START ZORGMODEL*

metformine (MF)

* (link naar RIZIV: DM2-zorgmodel)
START ZORGTRAJECT**

(vanaf behandeling met spuitjes:
GLP1a of insuline)

SGLT2-inhibitor (SGLT2i)

en/of

GLP-1 analoog (GLP1a)

  terugbetalingen anno 2020:
☞ SGLT2i: HbA1c tussen 7 en 9% en eGFR ≥ 60
☞ GLP1a: HbA1c > 7,5% en BMI ≥ 30
☞ combinatie SGLT2i en GLP1-RA niet terugbetaald
(eventueel SGLT2i buiten terugbetaling, 1 tabl/d kost ong. 45 €/m)
eventueel...
(enkel glycemie verlagend,
geen extra protectief effect)

DPP4-inhibitor (DPP4i)

en/of

sulfonylureum (SU) (of glinide)

toevoeging van basale insuline

** (link naar RIZIV: zorgtrajecten)
START CONVENTIE
(vanaf 3 of meer injecties)

toevoeging van prandiale insuline